چرا رنگ پوست تیره میشود؟

آبان ۲۳, ۱۳۹۷

پوست بیرونی یا (اپیدرمیس)

  اپیدرمیس شامل ۴ لایه خارجی است بالا به پایین نام گذاری می شوند: با فعالیت کنارهم این لایه ها یه طور مداوم سطح پوست را […]

More Reading:

  • omit

  • orange

  • organ

  • outline

  • owe

  • ownership

  • passenger

  • peculiar

  • pen

  • pencil