پوست حساس چه نوع پوستی است؟

آبان ۲۶, ۱۳۹۷

پوست های حساس دارای کمبود چربی

پوست های حساس با چربی ناکافی به چربی های مربوط به پوست و طبیعی نیاز  دارند. چربی های لایه بیرونی پوست(اپیدرمیس)مشخصا در مورد نقش مانع بودنشان […]
آبان ۲۶, ۱۳۹۷

تجمع بیش از حد رنگدانه ها

کک و مک لکه های پیری و لکه های تیره پوست میتوانند تیره تر و قابل رویت تر شوند وقتی پوستی در معرض نور خورشید باشد. […]

More Reading:

  • omit

  • orange

  • organ

  • outline

  • owe

  • ownership

  • passenger

  • peculiar

  • pen

  • pencil