پوست از کار افتاده

آذر ۵, ۱۳۹۷

پوست از کار افتاده

پوست انسان ارتجاعی  است که مدام در حال مبارزه با محیط است اثرات شیمیایی و ریست محیطی سلامت و ظاهر ان را مورد حمله قرار می […]
آبان ۲۶, ۱۳۹۷

چروک قابل تشخیص وجود دارد

چروک دائمی چروک موقت عنوان چروک های دائمی مربوط به صورت و حالات ان که با نیرویی جاذبه  به هم متصل شده اند به راحتی تشخیص […]

More Reading:

  • omit

  • orange

  • organ

  • outline

  • owe

  • ownership

  • passenger

  • peculiar

  • pen

  • pencil