ضد آفتاب

مهر ۷, ۱۳۹۷

ضد آفتاب

ضد آفتاب : مکانیزم عملکرد آن به این صورت است که باعث جلوگیری از اثرات نامطلبوب نور آفتاب و همچنین با کاهش خطرات ناشی از آن […]
شهریور ۲۶, ۱۳۹۷

فرمول ترکیبات وسایل آرایشی و بهداشتی

فرمول ترکیبات وسایل آرایشی و بهداشتی لوازم آرایشی چیست مطابق با مقررات پارلمان اروپایی و انجمن زیبایی ( شماره ۱۲۲۳/۲۰۰۹ ) محصولات آرایشی : هر ماده […]

More Reading:

  • omit

  • orange

  • organ

  • outline

  • owe

  • ownership

  • passenger

  • peculiar

  • pen

  • pencil