خشکی پوست

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۶

شیر بدن تالگو

شیر بدن تالگو با خاصیت پاک کنندگی بدن است. انسان دارای روکش پوست است و به همین علت دارای حساسیت بسیار بالایی است . همواره بایستی […]

More Reading:

  • omit

  • orange

  • organ

  • outline

  • owe

  • ownership

  • passenger

  • peculiar

  • pen

  • pencil