خشکی پوست در سالمندان

آبان ۲۶, ۱۳۹۷

چندین نوع پوست خشک وجود دارد

پوست های نازک و لطیف این نوع پوست نرمال بوده ولی چرب نیست اما گاهی اوقات خوب و لطیف است .پوست های لطیف مقاومت کمتری را […]

More Reading:

  • omit

  • orange

  • organ

  • outline

  • owe

  • ownership

  • passenger

  • peculiar

  • pen

  • pencil