مقالات و نوشته ها

دی ۳, ۱۳۹۷

لوازم آرایشی چیست؟

مطابق با مقررات پالمان اروپایی و انجمن زیبایی محصولات آرایشی هر ماده یا مخلوطی از آن که به منظور استعمال و تماس با اعضای درونی بدن […]
دی ۳, ۱۳۹۷

مواد آرایشی /ضد افتاب

پرتو های ماورا بنفش پرتو های UVA: این پرتو ها در قیاس با سایر اشعه های UV دارای انرژی کمتری بوده و در مقدار و ابعاد […]
دی ۳, ۱۳۹۷

مواد آرایشی/نفوذ و مکانیزم عملکرد انها

پوست دارای قابلیت های گوناگونی میباشد: عایق بودن آن. قابلیت محافظت از آن در مقابل میکروارگانیسم ها(موجودات ذره بینی )باکتریها و عوامل شیمیایی و پرتو ها. […]
دی ۳, ۱۳۹۷

دسته بندی وسایل آرایشی بهداشتی باتوجه به اشکال آنها:

این قسمت بخش نهایی و در واقع شکل و فرم محصولات آرایشی به منظور استفاده آن در محل مورد نظر (اعضای بدن) و تاثیری که به […]

More Reading:

  • omit

  • orange

  • organ

  • outline

  • owe

  • ownership

  • passenger

  • peculiar

  • pen

  • pencil